Meie kooli laul

REHABILITATSIOONITEENUS

Rehabilitatsioon on paljudimensiooniline ja paljutasandiline võimaluste programm, mis varustab kahjustatud isiku või perekonna uuesti normaalseks eluks vajalike eeltingimustega; mis taastab need funktsionaalsed võimed ja võimalused, mis on nõrgenenud (Wiman)
Rehabilitatsioon ei saa kunagi olla tulemuslik ainult rehabiliteeritava isiku füüsilise võimete parandamise rakendamise puhul, vaid peab alati sisaldama tegevusi, mille ülesanne on motivatsiooni, teadmiste ja oskuste arendamine.

Rehabilitatsiooni teenus jaguneb kaheks osaks:

1. Reh. Plaanide koostamine
2. Reh. Teenuse osutamine

Rehabilitatsioonimeeskonna kodukord on kättesaadav siit.

Ettepanekute ja kaebuste esitamise kord on kättesaadav siit.

Meeskond..