Salu Kool

Salu Kool on kool, mis töötab erakooliseaduse alusel. Kooli asutasid lapsevanemad, kellel endil on erivajadusega lapsed. Kuna Harjumaal sel ajal, so 2003 aastal polnud raske- ja sügava vaimupuudega lastele õppeasutust. Kuid lapsevanemad polnud nõus oma lapsega koju jääma ja selleks tuli luua õppeasutus, kus oleks võimalik anda õpetust lastele, kes tavakoolis käia ei saa. Kooli asutamine pole kerge töö, kuid meeletu visaduse ja võitlusvõimega saab kõike teha.
Erakool on tasuline ja selleks, et anda maksimaalset head haridust, on vaja vastavaid õpetajaid, spetsialiste ja ka abipersonali, kes tahavad suudavad ja oskavad õpetada, suunata ja abistada õpilast. Salu Koolil on kõik need spetsialistid olemas, kes on läbinud täiedkoolituse erivajadustega laste õpetamiseks.

Loe edasi kooli eesmärkidest, struktuurist, arengukavast…