Meie kooli laul

Salu Kooli menüü 3.-28.mai.21

 Salu Kooli menüü perioodiks 3.-28.mai.21 leiate siit. 
 
Salu Kooli vaheajad 2020/2021 õppeaastal


Alates 01. september 2020 õpilaste vastuvõtt Salu Kooli

  1. Õpilaste kooli tulek ja koolist lahkumine toimub ainult peaukse kaudu.

  2. Vanemad annavad lapse üle oma klassi abiõpetajaleja, võtavad lapse vastu oma klassi abiõpetajalt või õpilaskodu kasvatajalt kooli peauksel (info uksel koos tel numbritega).

  3. Haigeid lapsi (köha, nohu, palavik) kooli ei lubata.

  4. Vöörastel territooriumil viibimine rangelt keelatud.

Info järelvalvest

Haridus- ja Teadusministeerium viib läbi järelevalvet koolides kehtestatud õppemaksu üle. Lapsevanematel on võimalik tutvuda õppemaksuga seotud infomaterjaliga Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel https://www.hm.ee/et/uudised/infomaterjal-erauldhariduskoolide-lapsevanematele.
Käesoleva õppemaksu järelevalvega seotud praktiliste küsimuste ja infoga on lapsevanemal võimalik pöörduda HTMi välishindamisosakonna  peaeksperdi Sigre Kuiva poole (e-post 
sigre.kuiv@hm.ee) ning sisuliste küsimustega, mis on seotud õppemaksu kehtestamise ja erakoolide rahastamisega, on võimalik pöörduda HTMi haridusvõrgu osakonna nõuniku Piret Sapi poole (e-post piret.sapp@hm.ee).