Meie kooli laul

Õppetöö ja töötajad


Salu Koolis on 2018/2019 õppeaastal kolm liitklassi ja üks koolieelikute rühm


Õppetöö 09.00- 15.00      
Õpilaskodu 15.00- 22.00


Toimetuleku liitklass

5 õpilast
Klassiõpetaja:  
Õpetaja abi:  Katrin Vaiknurme

I Hoolduse liitklass

4 õpilast
Klassiõpetaja: Silva Pajumaa
Õpetaja abi: Inga Valtna
                     

II Hoolduse liitklass

4 õpilast
Klassiõpetaja: Hilvi Bergmann 
Õpetaja abi: Monika Krusta
                                                

Koolieelne rühm

1 õpilane

Üks-ühele õpe

1 õpilane

Klassiõpetaja: Liina Klamp

Direktor: Helger Rannu
Raamatupidaja: Ülle Paju
Õppekoordinaator: Liina Klamp


Spetsialistid

Massöör: Ilmar Lehtpuu    
Füsioterapeut: Berit Tohus (lapsehoolduspuhkusel)
                        Raluca-Bianca-Ema Crasmaru
Logopeed: Kadri Mölder          

Õpilaskodu

Õpilaskodu kasvatajad: Liivi Part            
                                     Ludmilla Hepner


Salu Kooli PÄEVAKAVA

07.00 Äratus, hommikuhügieen
08.15 Hommikusöök
09.00- 13.00 Õppetöö
13.00- 13.30 Lõunasöök
13.30- 15.00 Õppetöö
15.00- 22.00 Õpilaskodu
22.00- 07.00 Öörahu